МБАЛ Троян

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян“ ЕООД за 2020 - 2021 г.

Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:01:36
ID номер: 9095014 Статус: възложена

Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005771
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 67500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-13 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Росен Дунков/ Мая Меицова
 • Телефон/и за контакт: 0670 623 94
Документи
 • „Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян“ ЕООД за 2020 - 2021 г.“

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:03:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113610405
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:03:43
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:03:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура „Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурния персонал на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян“ ЕООД за 2020 - 2021 г.“

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:05:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113611061
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:12:43
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:12:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 15:17:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114560512
  Удостоверено време: 17.12.2019 15:17:35
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 13:17:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 15:18:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114560547
  Удостоверено време: 17.12.2019 15:18:12
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 13:18:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-23 10:12:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116584845
  Удостоверено време: 23.01.2020 10:13:06
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2020 08:13:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори