МБАЛ Троян

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

Дата и час на публикуване: 2023-02-27 15:50:05
АОП номер: 00086-2023-0003 Статус: затворена

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007173
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 108000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2023-03-22 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94