МБАЛ Троян

Доставка на готова храна за лежащо болни, болни на хемодиализа и храна за дежурен персонал на МБАЛ - ТРОЯН ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-09-15 15:14:26
АОП номер: 00086-2022-0006 Статус: затворена

Доставка на готова храна за лежащо болни, болни на хемодиализа и храна за дежурен персонал на МБАЛ - ТРОЯН ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0007111
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 123010.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-10-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра/ инж. Росен Дунков - Ръководител АСБ
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94