МБАЛ Троян

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ - ТРОЯН“ ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-08-15 13:32:35
АОП номер: 00086-2022-0004 Статус: затворена

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "МБАЛ - ТРОЯН" ЕООД 2022 г. 2023 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0007095
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 350000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра/ инж. Росен Дунков - Ръководител АСБ