МБАЛ Троян

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-08-27 12:19:23
АОП номер: 00086 -2021-0005 Статус: отворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006933
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 220000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-17 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94