МБАЛ Троян

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-03-04 10:47:12
АОП номер: 00086 -2021-0001 Статус: отворена

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006684
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 140000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-03-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94