МБАЛ Троян

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-02-06 13:55:21
АОП номер: 00086-2020-0001 Статус: отворена

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005958
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94
Документи