МБАЛ Троян

Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа

Дата и час на публикуване: 2020-08-12 13:17:44
АОП номер: 2020-00086-0003 Статус: затворена

Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по хемодиализа

Индивидуален номер на процедурата: 0006517
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 336000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-05 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94