МБАЛ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

"Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ – Велики Преслав"ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:07:34Последна промяна: 2017-04-21 14:12:41
ID номер: 9063465 Статус: прекратена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Велики Преслав" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002223
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Велики Преслав
Прогнозна стойност: 49000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000 , 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Стефанка Колева
 • Телефон/и за контакт: 0538 42597
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:06:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069536880
  Удостоверено време: 19.04.2017 12:06:24
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 09:06:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:06:46
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069536899
  Удостоверено време: 19.04.2017 12:06:46
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 09:06:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:06:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069536904
  Удостоверено време: 19.04.2017 12:06:49
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 09:06:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:06:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069536908
  Удостоверено време: 19.04.2017 12:06:53
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 09:06:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация на лекарствените продукти и медицински консумативи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 12:06:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069536909
  Удостоверено време: 19.04.2017 12:06:57
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 09:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:12:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069628714
  Удостоверено време: 21.04.2017 14:12:42
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 11:12:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори