МБАЛ Мездра

“ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ – Мездра“ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-11-14 15:13:36Последна промяна: 2016-11-23 11:53:41
ID номер: 9058538 Статус: възложена

"ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-МЕЗДРА" ЕООД"

Индивидуален номер на процедурата: 0001549
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-25 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Виктория Данкова;Биляна Петрова
 • Телефон/и за контакт: +359888751694; +359878145723
Документи
 • Заповед на осн.чл.20, ал.3, т.2 и чл.186 от ЗОП и предвид необходимостта от “ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ – Мездра“ ЕООД

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 14:55:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056340436
  Удостоверено време: 14.11.2016 14:55:48
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 12:55:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 14:57:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056340589
  Удостоверено време: 14.11.2016 14:57:14
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 12:57:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА – Чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ – Мездра“ ЕООД

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 15:09:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056341885
  Удостоверено време: 14.11.2016 15:09:34
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 13:09:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 15:11:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056342138
  Удостоверено време: 14.11.2016 15:11:54
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 13:11:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-14 15:12:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000056342209
  Удостоверено време: 14.11.2016 15:12:33
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2016 13:12:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-11-22 12:27:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057390023
  Удостоверено време: 22.11.2016 12:27:10
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2016 10:27:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл.186 и сл. от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 09:00:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058706578
  Удостоверено време: 01.12.2016 09:00:31
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 07:00:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-03 12:45:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063933026
  Удостоверено време: 03.01.2017 12:45:19
  Удостоверено време по UTC: 03.01.2017 10:45:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори