МБАЛ Мездра

Определяне на изпълнител за превоз за нуждите на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-10-14 12:02:50Последна промяна: 2016-10-14 15:27:14
ID номер: 9057479 Статус: възложена

Определяне на изпълнител за превоз за нуждите  на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД 

Индивидуален номер на процедурата: 0001376
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 24000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-10-21 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Виктория Данкова;Биляна Петрова
 • Телефон/и за контакт: +359888751694; +359878145723
Документи
 • Заповед на осн.чл.20, ал.3, т.2 и чл.186 от ЗОП и предвид необходимостта от Определяне на изпълнител за превоз за нуждите на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:14:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054910070
  Удостоверено време: 14.10.2016 15:14:02
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2016 12:14:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:14:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054910081
  Удостоверено време: 14.10.2016 15:14:12
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2016 12:14:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТAЦИЯ за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за Определяне на изпълнител за превоза за нуждите на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:14:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054910090
  Удостоверено време: 14.10.2016 15:14:20
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2016 12:14:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 15:14:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054910094
  Удостоверено време: 14.10.2016 15:14:23
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2016 12:14:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №90/20.10.2016г. относно допусната техническа грешка в Заповед № 87/14.10.2016 г. и в Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 10:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055074525
  Удостоверено време: 20.10.2016 10:41:59
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2016 07:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: Определяне на изпълнител за превоз за нуждите на служителите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД.

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-10-21 15:15:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055117933
  Удостоверено време: 21.10.2016 15:15:39
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2016 12:15:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 14:01:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055468324
  Удостоверено време: 02.11.2016 14:01:47
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 12:01:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-08 10:51:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055633827
  Удостоверено време: 08.11.2016 10:51:45
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2016 08:51:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори