МБАЛ Мездра

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-МЕЗДРА“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-10-21 16:03:36Последна промяна: 2019-10-21 16:43:56
АОП номер: 00175 Статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ - Мездра" ЕООД 

Индивидуален номер на процедурата: 0005616
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 70830.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
  • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи