МБАЛ Мездра

Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ - Мездра " ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-12-17 16:57:23
АОП номер: 00175 Статус: отворена

Доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ-Мездра ЕООД 

Индивидуален номер на процедурата: 0005829
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 49500.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
 • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 17:01:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114567643
  Удостоверено време: 17.12.2019 17:01:50
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 15:01:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Лицензия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 17:02:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114567690
  Удостоверено време: 17.12.2019 17:02:40
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 15:02:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори