Многопрофилна болница за активно лечение-Мездра ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-07-03 22:08:50Последна промяна: 2019-07-03 22:08:33
АОП номер: 00175 Статус: отворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Мездра"ЕООД ПО 18 Обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0005107
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 277570.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-14 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
  • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи