МБАЛ Мездра

Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи, консумативи за клинична лаборатория и други консумативи за нуждите на МБАЛ –Мездра ЕООД”, по обособени позиции от №1 до №26

Дата и час на публикуване: 2018-09-14 19:38:39Последна промяна: 2018-11-22 14:36:20
АОП номер: 20180904-00175-011 Статус: затворена

Даставка на на медицински консумативи, рентгенови консумативи, консумативи за клинична лаборатория и други консумативи за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД, по обособени позиции от 1 до 26 

Индивидуален номер на процедурата: 0004147
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 648365.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000, 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-05 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
  • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи