МБАЛ Мездра

Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД за период от 3 години

Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:02:44Последна промяна: 2017-01-04 11:54:07
АОП номер: 00175-2016-0002 Статус: възложена

"Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Мездра"ЕООД за период от 3 години"

Индивидуален номер на процедурата: 0001634
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 104812.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Виктория Данкова;Биляна Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0883304410; 0878145723
Документи
 • Решение за откриване на процедура №99/28.11.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 16:25:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058299715
  Удостоверено време: 28.11.2016 16:25:41
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 14:25:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 10:28:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065403404
  Удостоверено време: 23.01.2017 10:28:51
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 08:28:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 10:29:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065403429
  Удостоверено време: 23.01.2017 10:29:25
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 08:29:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори