МБАЛ Мездра

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Мездра ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-10-21 11:38:45Последна промяна: 2016-02-25 13:22:43
Статус: възложена

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Мездра ЕООД

1. Публична покана

2. Документи за участие

3. Документи за участие - описание

4. Протокол на комисията - 2.11.2015г

5. Доклад на комисията - 3.11.2015г

6. Решение на комисията - 6.11.2015г

Индивидуален номер на процедурата: 0000545
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 34000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-30 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: