МБАЛ Мездра

„Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16 за период от 24 месеца”

Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:35:00Последна промяна: 2016-04-05 14:59:18
АОП номер: 00175-2016-0001 Статус: възложена

„Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиц ии от 1 до 16 за период от 24 месеца”

Индивидуален номер на процедурата: 0000634
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 402510.87 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-31 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Биляна Петрова; Виктория Данкова
 • Телефон/и за контакт: +359878145723; +359888751694
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:50:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045917920
  Удостоверено време: 05.04.2016 14:50:20
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 11:50:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:50:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045917924
  Удостоверено време: 05.04.2016 14:50:22
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 11:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:50:24
  Дата и час на промяна: 2016-04-05 15:36:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045919686
  Удостоверено време: 05.04.2016 15:36:06
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 12:36:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци Раздел IХ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:50:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045917926
  Удостоверено време: 05.04.2016 14:50:26
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 11:50:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 14:50:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045917927
  Удостоверено време: 05.04.2016 14:50:28
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2016 11:50:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-01 17:41:16
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 15:10:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047902211
  Удостоверено време: 07.06.2016 15:10:51
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 12:10:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 14:22:04
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 14:22:03
 • Договор 1/02.08.2016

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-04 13:24:40
  Дата и час на промяна: 2016-08-04 15:38:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050149469
  Удостоверено време: 04.08.2016 15:38:50
  Удостоверено време по UTC: 04.08.2016 12:38:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори