МБАЛ Мездра

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

Дата и час на публикуване: 2015-11-23 11:41:26Последна промяна: 2016-04-05 16:07:39
АОП номер: 00175-2015-0003 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Решение за откриване на процедура

2. Документи за участие - 29.12.2015г

3. Информация за сключен договор - 29.12.2015г

Индивидуален номер на процедурата: 0000546
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: