МБАЛ Мездра

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра

Дата и час на публикуване: 2015-12-19 10:28:54Последна промяна: 2016-09-10 09:37:29
АОП номер: 00175-2014-0007 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра

1. Обявление

2. Решение за откриване на процедура

3. Писмо до участниците

4. Документи за участние

5. Документация за участие - пълно описание

6. Въпрос 1

7. Отговор 1

8. Въпрос 2

9. Отговор 2

10. Протокол на комисията - 30.01.2015г

11. Пртокол 2 - техническо предложение - 11.02.2015г

12. Протокол комисията 3 - отваряне на ценови оферти - 13.02.2015г

13. Доклад на комисията - 20.02.2015г 

14. Решение на комисията - 20.02.2015г 

15. Договор Заря - 19.03.2015г

16. Договор Крид - 26.03.2015г

17. Договор Ариел - 01.04.2015г

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000525
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 305478.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-29 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-р Илиана Михайлова, Г-жа Николина Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0879 526 274
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-19 10:28:54
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-12-19 10:28:54
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 15:35:44
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 15:36:24
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 17:37:05
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”; Описание: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 10:17:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068474494
  Удостоверено време: 22.03.2017 10:17:46
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 08:17:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”; Описание: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:07:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069083301
  Удостоверено време: 06.04.2017 11:07:17
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2017 08:07:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и селенчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”; Описание: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на “МБАЛ-Мездра” ЕООД, гр. Мездра” по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба”; Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти – „Мляко, млечни продукти и яйца”; Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти – „Пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти – „Преработени и консервирани плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 6: „Доставка на хранителни продукти – „Пакетирани храни, мазнини, подправки”; Обособена позиция 7: „Доставка на хранителни продукти – „Бебешки и детски храни”;

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:08:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069083354
  Удостоверено време: 06.04.2017 11:08:25
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2017 08:08:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори