МБАЛ Мездра

Доставка на природен газ за срок от 1 (една)година за нуждите на лечебното заведение от датата на подписване на договора

Дата и час на публикуване: 2014-11-28 09:53:02Последна промяна: 2016-08-04 13:22:36
АОП номер: 00175-2014-0006 Статус: възложена

Документи за обшествена поръчка: Доставка на природен газ за срок от 1 (една)година за нуждите на лечебното заведение от датата на подписване на договора

1. Решение за откриване на процедура

2. Информация за сключен договор - 13.01.2015г

Индивидуален номер на процедурата: 0000524
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Илиана Михайлова, Г-жа Николина Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0879 526 274