МБАЛ Мездра

Избор на кредитна институция за предоставяне на оборотен кредит в размер до 200 000 лв.за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2014-11-07 09:40:44Последна промяна: 2016-08-04 13:23:19
АОП номер: 00175-2014-0005 Статус: възложена

Документи за обществена поръчка: Избор на кредитна институция за предоставяне на оборотен кредит в размер до 200 000 лв.за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД

1. Решение за откриване на процедура

2. Доклад на комисията - 19.11.2014г.

3. Протокол на комисията - 19.11.2014г.

4. Решение на комисията - 19.11.2014г.

5. Информация за сключен договор

Индивидуален номер на процедурата: 0000523
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Илиана Михайлова, Г-жа Николина Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0879 526 274