МБАЛ Гулянци ЕООД

Доставка на многофункционална ултразвукова система с три трансдюсера за нуждите на "МБАЛ Гулянци" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-03-30 13:15:47
ID номер: 9097757 Статус: затворена

Доставка на многофункцинална ултразвукова система с три  трансдюсера за нуждите на "МБАЛ  Гулянци" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006205
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гулянци
Прогнозна стойност: 41666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Паскалина П. Генчева
  • Телефон/и за контакт: 06561 3079
Документи