Община Малко Търново

“ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО И ОЛЕКОТЕНИ ЗАВИВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ“ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.12, АЛ.1,Т.1 ОТ ЗОП“.

Дата и час на публикуване: 2019-07-17 14:40:37
ID номер: 9090414 Статус: възложена

Предвижда се доставка чрез покупкана спално бельо и олекотени завивки , с цел осигуряване на по-качествен живот на потребителите, на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр. Малко Търново,както следва:

 1.       Комплект спално бельо- чаршаф, плик и калъфка - 15 броя;
 2.       Олекотена завивка - лятна – 15 броя;
 3.       Олекотена завивка - зимна - 15 броя.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005163
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Малко Търново
Прогнозна стойност: 1300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39512000, 39512100, 39512200, 39512500, 39512400
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ирина Апостолова, Диана Филчева
 • Телефон/и за контакт: +359885446851, +359879601463
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 14:56:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105292987
  Удостоверено време: 17.07.2019 14:56:40
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 11:56:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 15:08:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105293610
  Удостоверено време: 17.07.2019 15:08:33
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 12:08:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 15:10:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105293715
  Удостоверено време: 17.07.2019 15:10:21
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 12:10:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 15:17:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105294153
  Удостоверено време: 17.07.2019 15:17:36
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 12:17:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-17 15:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105294224
  Удостоверено време: 17.07.2019 15:18:38
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2019 12:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 08:53:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105917225
  Удостоверено време: 30.07.2019 08:53:55
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 05:53:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-08 09:44:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106383121
  Удостоверено време: 08.08.2019 09:44:22
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2019 06:44:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-27 16:27:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109478609
  Удостоверено време: 27.09.2019 16:27:44
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2019 13:27:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-09-27 16:28:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109478705
  Удостоверено време: 27.09.2019 16:28:51
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2019 13:28:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори