Логопедичен център - Варна

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-01 15:00:00

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-01 15:00:00

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2017-01-01 15:00:00