Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна

Обучение на педагогическите специалисти 09.05.2017г.

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:46
Допълнителна информация по процедурата

Обучение на педагогическите специалисти 09.05.2017г.

Документи