Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 4
процедура по чл.20, ал.4

Изработка на решетки

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:46:25
процедура по чл.20, ал.4

Подръжка на софтуер

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:43:18
процедура по чл.20, ал.4

Почистване на кабинети

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:26:31
процедура по чл.20, ал.4

Трудова медицина

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:26:04
процедура по чл.20, ал.4

Договор за охрана СОТ

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:01:25