Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 3
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на педагогическите специалисти 09.05.2017г.

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:46
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на педагогическите специалисти 30.11.2016г.

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:43
процедура по чл.20, ал.4

Изграждане и подръжка на профил на купувача

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:41
процедура по чл.20, ал.4

Подръжка на сотфуер

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:38
процедура по чл.20, ал.4

Трудова медицина

Дата и час на публикуване: 2017-06-22 11:35:35