Логопедичен център - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 6
процедура по чл.20, ал.4

Анекс към договор за почистване

Дата и час на публикуване: 2020-11-11 10:49:31
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на персонала

Дата и час на публикуване: 2020-11-11 10:48:16
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на персонала

Дата и час на публикуване: 2020-10-02 11:49:16
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на персонала

Дата и час на публикуване: 2020-10-02 11:47:56
процедура по чл.20, ал.4

Подръжка на профил на купувача

Дата и час на публикуване: 2020-05-18 10:16:52