Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 4
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на педагогическите специалисти

Дата и час на публикуване: 2019-02-04 13:43:31
процедура по чл.20, ал.4

Обучение на педагогическия персонал

Дата и час на публикуване: 2019-02-04 13:41:59
процедура по чл.20, ал.4

Изработка на решетки

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:46:25
процедура по чл.20, ал.4

Подръжка на софтуер

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:43:18
процедура по чл.20, ал.4

Почистване на кабинети

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 10:26:31