Комисия за защита от дискриминация

Доставка на горива и аксесоари за служебните автомобили на Комисията за защита от дискриминация, чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2018-12-04 14:51:36
ID номер: 9083866 Статус: възложена

Доставка на горива и аксесоари за служебните автомобили на Комисията за защита от дискриминация, чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0004428
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-11 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Радослав Първанов и Валентин Главчев
 • Телефон/и за контакт: 02/807 30 47 и 02/807 30 12
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 14:53:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093176207
  Удостоверено време: 04.12.2018 14:53:08
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 12:53:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 14:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093176302
  Удостоверено време: 04.12.2018 14:54:55
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 12:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 14:55:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093176331
  Удостоверено време: 04.12.2018 14:55:32
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 12:55:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-11 17:52:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093397577
  Удостоверено време: 11.12.2018 17:52:52
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2018 15:52:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 16:37:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093615012
  Удостоверено време: 18.12.2018 16:37:49
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 14:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 13:52:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094240593
  Удостоверено време: 10.01.2019 13:52:47
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 11:52:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори