Община Криводол

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Община Криводол, по пет обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2020-01-14 19:55:50Последна промяна: 2020-01-14 19:55:03
АОП номер: 00671-2020-0001 Статус: възложена

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти и напитки, посочени в спецификациите по петте обособени позиции - неразделна част от поръчката, с наименование, вид и характеристики. В поръчката са включени доставка на слведните основни видове хранителни продукти - месо, месни продукти, риба, яйца, мляко, млечни продукти, хляб, хлебни, тестени и пресни сладкарски изделия, пресни, замразени, преработени и консервирани плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни стоки и напитки.

Индивидуален номер на процедурата: 0005883
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Криводол
Прогнозна стойност: 198197.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-03 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Цветелина Йорданова
  • Телефон/и за контакт: +359 988372748
Документи