Община Криводол
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Зимно поддържане и снегопочистване на пътната настилка на територията на община Криводол по обособени позиции, както следва: 1. Републиканска пътна мрежа в границите на град Криводол; 2. Общински път №VRC1065 /VRC1067, Криводол – Бойчиновци/Ракево – Баурене/ и улична мрежа в селата Баурене и Ракево; 3. Общински път №VRC1067 /III-101, Криводол - Бойчиновци/Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ.( Криводол - Бойчиновци) – Громшин /III-101/ и улична мрежа в селата Добруша и Градешница; 4. Общински път №VRC1035 /II-13, Криводол - Борован/Девене - Три кладенци - Граница общ.(Враца - Криводол) – Лесура/III-1301/ и улична мрежа в селата Лесура и Фурен; 5. Общински път №VRC2031 /VRC1030, Бели извор-Власатица/-Граница общ.(Враца-Криводол) – Краводер - /III-1302/ и улична мрежа в с. Краводер; 6. Общински път №VRC2066 / III-1302, Главаци – Ботуня/ и улична мрежа в селата Главаци и Ботуня; 7. Общински път №VRC3068 /II-13, Липен - Криводол/-Уровене/ и улична мрежа в с. Уровене; 8. Улична мрежа в с. Галатин; 9. Улична мрежа в с. Осен; 10. Улична мрежа в с. Големо Бабино; 11. Улична мрежа в с. Пудрия; 12. Улична мрежа в гр. Криводол“
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2017-11-20 14:41:44
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-01 17:00:00