Начално училище Кирил Нектариев - град Пловдив

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в НУ "Кирил Нектариев" в гр. Пловдив", публикувана в Портала за ОП на АОП под № 9049896/27.01.2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:01:54Последна промяна: 2016-01-27 16:01:13
ID номер: 9049896 Статус: възложена

Предметът на поръчката е: "Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от Іви до ІV-ти клас в НУ "Кирил Нектариев" в гр. Пловдив".
Закуските следва да бъдат приготвяни в обект (фурна), регистриран за извършване на дейността. Доставките следва да се осъществяват до 8,30 ч. ежедневно през учебните дни в
количества, определени по преценка на самия възложител според броя на присъстващите деца и ученици.
За доставено определено количество закуски/плодове се съставят протоколи, които следва да бъдат подписани от директора на училището или друго упълномощено от него лице и от представител на доставчика.
За доставените закуски цената се заплаща по банков път в срок до 5 (пет) работни дни след представяне на фактура. Фактурата се представя за доставките, извършени за един месец, след изтичането му. Аванс не се заплаща. Финансирането на поръчката е със средства, предоставени целево от държавния бюджет по реда на Постановление № 308 на Министерския съвет от 22.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. 

Индивидуален номер на процедурата: 0000507
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 55370.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Борислав Шушнев
 • Телефон/и за контакт: 032 635311
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:02:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043880347
  Удостоверено време: 27.01.2016 16:02:11
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 14:02:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:02:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043880297
  Удостоверено време: 27.01.2016 16:02:14
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 14:02:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:02:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043880354
  Удостоверено време: 27.01.2016 16:02:17
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 14:02:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проектодоговор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:02:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043880356
  Удостоверено време: 27.01.2016 16:02:21
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2016 14:02:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 14:27:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044322667
  Удостоверено време: 10.02.2016 14:27:10
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2016 12:27:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 13:03:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044487248
  Удостоверено време: 12.02.2016 13:03:21
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 11:03:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от дата 02.03.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-12 16:38:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045160594
  Удостоверено време: 12.03.2016 16:38:39
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2016 14:38:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за плащания по договор от дата 04.04.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-08 22:04:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046029107
  Удостоверено време: 08.04.2016 22:04:31
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2016 19:04:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори