НУ Кирил Нектариев - Пловдив

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049896статус: възложена

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-27 16:01:54
ID номер: 9039059статус: възложена

" Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от I-ви до IV-ти клас в НУ" Кирил Нектариев " в гр.Пловдив"

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00