Начално училище Кирил Нектариев - град Пловдив

"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи (5 г. и 6 г.) и учениците от І до ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при НУ "Кирил Нектариев", находящо се на територията на гр. Пловдив".

Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00Последна промяна: 2016-09-10 08:59:15
АОП номер: 01933-2015-0001 Статус: затворена

"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи (5 г. и 6 г.) и учениците от І до ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при НУ "Кирил Нектариев", находящо се на територията на гр. Пловдив". Обществената поръчка включва следните три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на учебници и учебни помагала по учебен предмет “Домашен бит и техника” за учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при НУ "Кирил Нектариев”, находящо се на територията на гр. Пловдив"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на учебни помагала за децата от 3-та и 4-та подготвителна група (5 г. и 6 г.) в детската градина и в училище, и доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І, ІІ и ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при НУ "Кирил Нектариев", находящо се на територията на гр. Пловдив"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от І до ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при НУ "Кирил Нектариев", находящо се на територията на гр. Пловдив".

Индивидуален номер на процедурата: 0000073
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 28968.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Покана за участие в обществена поръчка до издателство „Бит и Техника” ООД

  Вид на документа: Покана до кандидат при ограничена процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Покана за участие в обществена поръчка до издателство „Анубис - Булвест” ООД

  Вид на документа: Покана до кандидат при ограничена процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Покана за участие в обществена поръчка до издателство "Просвета - София" АД

  Вид на документа: Покана до кандидат при ограничена процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Проект на договор - Бит и Техника ООД

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Проект на договор - Анубис - Булвест ООД

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Проект на договор - Просвета - София АД

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00
 • Доклад от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 11:30:00
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-27 10:00:00