НУ Кирил Нектариев - Пловдив
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01933-2015-0001статус: затворена

"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи (5 г. и 6 г.) и учениците от І до ІV клас за учебната 2015 г./2016 г. при

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-14 10:00:00