НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ТРОЯН

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2020г.

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:46:18Последна промяна: 2019-11-19 08:52:10
ID номер: 9094591 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2020г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005715
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 46000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:46:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112687595
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:46:46
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:46:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:47:11
  Дата и час на промяна: 2019-12-17 10:51:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114542885
  Удостоверено време: 17.12.2019 10:51:59
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 08:51:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:47:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112687642
  Удостоверено време: 18.11.2019 15:47:35
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 13:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:47:38
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 10:52:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114542944
  Удостоверено време: 17.12.2019 10:52:27
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 08:52:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 към Протокол 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-17 10:52:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114542985
  Удостоверено време: 17.12.2019 10:52:45
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2019 08:52:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори