НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ТРОЯН

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2019г.

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:24:17Последна промяна: 2018-12-14 11:53:43
ID номер: 9083638 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2019г.

Индивидуален номер на процедурата: 0004410
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:25:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024442
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:25:11
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:25:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Представяне на участника

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:26:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024506
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:26:00
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:26:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - Декларация по чл.54, ал.1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:26:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024523
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:26:25
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:26:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 - Декларация за участие на подизпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:31:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024792
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:31:19
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:31:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4 - Декларация договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:31:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024804
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:31:34
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:31:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5 - Декларация договори

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:31:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024821
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:31:50
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:31:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 7 - Списък трансп с-ва

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:32:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024838
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:32:10
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:32:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 8 - Предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:32:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024861
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:32:27
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:32:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 9 - Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:32:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024880
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:32:46
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:32:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №9.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:33:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024904
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:33:08
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:33:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 10 - Проекто-договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:33:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093024915
  Удостоверено време: 29.11.2018 10:33:25
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 08:33:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания към участниците

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:33:37
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-14 11:53:12
 • Приложение към протокол №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-14 11:53:42