НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ТРОЯН

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ Св. Св. Кирил и Методий град Троян за 2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00Последна промяна: 2017-11-28 16:28:21
Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ Св. Св. Кирил и Методий град Троян за 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003155
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00
 • Приложения за участие в процедурата

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00