НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ТРОЯН

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:50:00Последна промяна: 2016-12-21 16:33:36
ID номер: 9058948 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001608
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-02 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:50:25
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:50:48
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00