НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ТРОЯН

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ Св. Св. Кирил и Методий град Троян за 2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00
статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2017-01-13 15:00:00
ID номер: 9058948статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:50:00