НУ Св.Св.Кирил и Методий - Троян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094591статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2020г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-18 15:46:18
ID номер: 9083638статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2019г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-29 10:24:17
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ Св. Св. Кирил и Методий град Троян за 2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-27 15:00:00
статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2017-01-13 15:00:00
ID номер: 9058948статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:50:00