НУ Св.Св.Кирил и Методий - Троян

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048212статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2016г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-27 17:33:00