НУ Св.Св.Кирил и Методий - Троян

Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление в сградите на НУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- град Троян

Дата и час на публикуване: 2015-10-06 17:43:47Последна промяна: 2016-04-20 14:51:29
АОП номер: 01616-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление в сградите на НУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- град Троян, за отоплителен сезон 2015/2016 година, с приблизително количество 30 000 н.куб.м ±10%.

Електронни документи преди - 18.04.2016г.

 

1. Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 06.10.2015г.

2. Сключен договор №486 - 15.10.2015г.

3. Информация за извършени плащания - Ноември 2015г.

4. Информация за извършени плащания - Декември 2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000717
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Милена Петкова
  • Телефон/и за контакт: 067 062 314
Документи