НУ Св.Св.Кирил и Методий - Троян
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 01616-2015-0001статус: възложена

Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление в сградите на НУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- град Троян

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-10-06 17:43:47