СУ Св. Св. Кирил и Методий Град Карнобат

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас в СУ " Св.св. Кирил и Методий" град Карнобат за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2020-03-25 10:50:19Последна промяна: 2020-03-25 10:50:02
АОП номер: 967335 Статус: отворена

Решение за откриване на процедура

Индивидуален номер на процедурата: 0006179
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Карнобат
Прогнозна стойност: 32000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1783
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Крумова
  • Телефон/и за контакт: 087 8897676
Документи