Община Кайнарджа
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
„Избор на изпълнител за основни и текущи ремонти през 2016г. на сгради - собственост на община Кайнарджа” Предмета на сроителството включва: Ремонтни строително-монтажни работи по фасади, стени, покриви, конструкции, настилки, подмяна на дограма и др. на обекти собственост на община Кайнарджа. Възложителят ще възлага изпълнение на СРР/СМР по количества и видове съобразно заявените от кметовете/кметските наместници нужди на следните общински обекти: - Гаражите, стая на полицията и обществена тоалетна в кметство Средище; - Кметство с. Давидово; - Кметство с. Войново; - Кметство с. Полковник Чолаково; - Кметство с. Посев; - Кметство с. Голеш; - Автоспирка и читалище с. Добруджанка; - Административна сграда с. Кайнарджа; - Дневен център за стори хора с. Кайнарджа.
Публични покани
Дата на публикуване: 2016-04-04 15:00:00
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-14 17:00:00