Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

ОП - "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

Дата и час на публикуване: 2024-03-15 09:44:21Последна промяна: 2024-03-14 12:04:49
АОП номер: 00153-2024-0002 Статус: затворена

Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ - 1 бр. и трактарна ремарке /ново/. Плащането се извършва чрез Схема за разсрочено плащане за срок от 4 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0007275
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 241000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16340000
Краен срок за подаване на оферта: 2024-04-03 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи