Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

ОП "Доставка на продукти за РЗ през 2024г."

Дата и час на публикуване: 2023-12-14 09:37:27Последна промяна: 2023-12-13 14:47:49
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014 Статус: възложена

Доставка на продукти за растителна защита през 2024г. на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

Индивидуален номер на процедурата: 0007252
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 90000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24451000 - продукти за РЗ
Краен срок за подаване на оферта: 2024-01-15 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи