Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

ОП "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

Дата и час на публикуване: 2023-11-24 12:12:11
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014 Статус: прекратена

Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ - 1 брой и тракторно ремарке /ново/ - 1 брой при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0007249
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 240000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16340000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-12-16 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи