Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на Телескопичен товарач и Адаптер за прибиране на царевица при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години".

Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:52:31
АОП номер: 00153-2022-0008 Статус: възложена

Доставка на земеделска техника - Телескопичен товарач - 1 брой и Адаптер за прибиране на царевица - 1 брой. Заплащане при условия на разсрочено плащане за срок от 4 години.

Индивидуален номер на процедурата: 0007094
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 225000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16000000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-08 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи