Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на минерални торове и продукти за РЗ през 2020г." с обособена позиция № 1: "Доставка на минерални торове през 2020г." и обособена позиция № 2: "Доставка на продукти за РЗ през 2020г."

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:03:31
Статус: възложена

Доставки на минерални торове и продукти за растителна защита през 2020г. на ИЗС "Образцов чифлик" Русе. Доставките са до 31.12.2020г. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005767
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 228000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000 - минерални торове, 24451000 - продукти за РЗ.
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение за откриване на ОП - "Доставка на минерални торове и продукти за РЗ през 2020г." с обособена позиция № 1: "Доставка на минерални торове през 2020г." и обособена позиция № 2: "Доставка на продукти за РЗ през 2020г."

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:09:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392794
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:09:35
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:09:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за ОП - "Доставка на минерални торове и продукти за РЗ през 2020г." с обособена позиция № 1: "Доставка на минерални торове през 2020г." и обособена позиция № 2: "Доставка на продукти за РЗ през 2020г."

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:11:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113392952
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:11:54
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:11:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:16:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113393280
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:16:37
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:16:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедурата по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:21:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113393656
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:21:05
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:21:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци от № 1 до № 11 към процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:25:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113394039
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:25:44
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:25:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификации

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 11:31:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113394536
  Удостоверено време: 02.12.2019 11:31:00
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 09:31:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-30 15:35:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117093132
  Удостоверено време: 30.01.2020 15:35:23
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2020 13:35:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - доставка на продукти за РЗ 2020г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-30 15:46:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117093924
  Удостоверено време: 30.01.2020 15:46:41
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2020 13:46:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - мин. торове 2020 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 13:11:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117365017
  Удостоверено време: 03.02.2020 13:11:25
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 11:11:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори