Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе за срок от 24 месеца".

Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:00:24
АОП номер: Решение с импортен № 789047/29.05.2017г. и Обявление с импортен № 789068/29.05.2017г. Статус: възложена

Месечни доставки на нетна електрическа енергия. Доставката е до 300 000kWh и до 100 000лв.. Срок - 24 месеца. Процедурата е "Публично състезание". 

Индивидуален номер на процедурата: 0002377
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09300000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-19 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение № 28/29.05.2017г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:04:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070641310
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:04:07
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:04:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление с изх.№ 297/29.05.2017г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070641594
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:09:28
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:12:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070641711
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:12:08
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:12:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка на офертите.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:14:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070641841
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:14:33
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:14:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание на Възложителя.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:16:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070641967
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:16:59
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:16:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:17:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642007
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:17:46
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:17:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:18:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642048
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:18:32
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:18:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:20:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642151
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:20:01
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:20:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:20:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642185
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:20:41
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:21:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642243
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:21:49
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:21:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:22:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642277
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:22:27
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:22:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:24:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642385
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:24:26
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:24:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:25:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642432
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:25:15
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:25:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 9

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:25:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642463
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:25:52
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:25:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 13:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070642503
  Удостоверено време: 29.05.2017 13:26:34
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 10:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/20.06.2017г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 11:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071485585
  Удостоверено време: 20.06.2017 11:24:04
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 08:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/28.06.2017г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:18:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841187
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:18:14
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:18:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 28.06.2017г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 11:20:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071841326
  Удостоверено време: 28.06.2017 11:20:36
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 08:20:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 44/28.06.2017г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 14:20:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071848996
  Удостоверено време: 28.06.2017 14:20:27
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 11:20:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-15 11:16:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073272688
  Удостоверено време: 15.08.2017 11:16:51
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2017 08:16:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори